Výuka angličtiny probíhá v časových intervalech 45  minut.

Používané učebnice

Standartně procuji v kombinaci učebnic:

  • Angličtina nejen pro samouky
  • Murphy (cvičebnice)
  • individuální mnou zpracované materiály

Zaměření výuky

Výuka se zaměřuje na všechny nezbytné oblasti, které jsou nutné pro běžné použití anglického jazyka v praxi:

  • porozumění mluvené řeči (konverzace)
  • porozumění anglicky psaného textu
  • mluvení
  • gramatika
  • psaní
  • znalost ustálených anglických frází

Dle Vašeho případného přání je možné se zaměřit na určitou část detailněji na úkor ostatních

 

Kontaktujte mě hned

Kontaktní formulář

David Rác
telefon: 773 614 343
e-mailová adresa:  info@anglictina-konverzace.cz